Burenhulp breidt uit

Een boodschap doen voor een buurman of de oudere dame op de hoek een lift geven naar het ziekenhuis. Het Haarlemse netwerk voor burenhulp maakt het makkelijker om hierbij te helpen.

Het netwerk Burenhulp Bosch en Vaart dat Margo van den Berg samen met wijkgenoten in Bosch en Vaart opzette, ging in december 2013 officieel van start ondersteund door de wijkraad. Het project won vorig jaar de Participatieprijs en krijgt nu een vervolg in andere wijken. ‘We werken met contactpersonen die de burenhulp op straatniveau coördineren’, vertelt initiatiefneemster Margo van den Berg. ‘Inmiddels hebben we voor alle twintig straten zo’n contactpersoon. Het is een heel gemengde groep: van jonge moeders tot een meneer van in de negentig.’

Signaleren

Deze contactpersonen kennen de mensen in hun straat en signaleren of er bewoners zijn die hulp nodig hebben. ‘Ook weten zij welke straatgenoten wel eens iets voor een ander willen doen. Dat blijken er best veel te zijn. Als je iemand vraagt of hij één keer in de week brood wil meebrengen voor een ander of eens een wandeling met iemand wil maken, zeggen veel mensen ‘ja’. Het gaat vaak om concrete, overzichtelijke vragen. Maar daarmee is er wel onderling contact’.

Bijeenkomsten

Elke twee maanden komen de contactpersonen bij elkaar. ‘Soms nodigen we daarbij ook organisaties uit om over hun werk in de wijk te vertellen, zoals de thuiszorg, BUUV of het Sociaal Wijkteam. Het zijn informatieve en gezellige bijeenkomsten. Er was in deze wijk natuurlijk al burenhulp, maar je merkt nu dat er nieuwe verbindingen ontstaan in straten waar dat nog niet zo was. Het voelt hier echt als een dorp in de stad.’

Haarlemse participatieprijs

Burenhulp Bosch en Vaart won vorig jaar de eerste Haarlemse Participatieprijs, voor projecten die werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Een enorme boost, noemt Margo van den Berg dat. ‘We voelen ons daardoor enorm gewaardeerd en gestimuleerd. Het leverde de groep veel nieuwe energie op.’

Vraag uit andere wijken

Daarnaast leverde het ook veel interesse op uit andere Haarlemse wijken en zelfs uit een andere gemeente. Margo is inmiddels begonnen om samen met welzijnsorganisatie Haarlem Effect een soortgelijk netwerk op te zetten in de Leidsevaartbuurt en Houtvaartkwartier. ‘Daarbij kijken we eerst goed naar wat er al is in de wijk. Die bestaande hulp willen we beter coördineren en versterken. Door bewoners in contact te brengen met elkaar en met organisaties die ook actief zijn in de wijk.’

Maatwerk

In principe denkt ze dat dit idee voor burenhulp in alle wijken zou kunnen werken. ‘Wel is iedere straat en iedere wijk natuurlijk anders, daar moet je rekening mee houden. En het kost tijd om het op te bouwen, dat duurt per buurt zeker een jaar. Mijn rol is om dit samen met de bewoners van de grond te trekken en hen daarbij te begeleiden totdat het loopt, daarna trek ik me terug.’

Grenzen stellen

Verder is het belangrijk om duidelijke grenzen te stellen. ‘Het is absoluut niet de bedoeling dat de contactpersonen of vrijwilligers taken van professionele zorgverleners overnemen, het gaat echt om burenhulp. En het werkt volgens mij ook het beste als de contactpersoon alleen die burenhulp coördineert en niet ook nog eens verantwoordelijk is voor de veiligheid in de straat of het rondbrengen van de krantjes.’

Een uitdaging

Ze ziet het als uitdaging om te kijken of het netwerk in heel Haarlem van de grond kan komen. En dan natuurlijk goed samenwerken met huisartsen, en andere
zorgaanbieders en bewonersinitiatieven. Er is subsidie aangevraagd bij de gemeente Haarlem en als dat doorgaat wil Rabobank Haarlem en Omstreken ook ondersteuning geven. ‘Dat is voor mij wel echt een ideaal. Stel je voor dat er in alle straten burenhulp zou zijn en mensen naar elkaar omkijken, dan is er een stuk minder eenzaamheid en meer saamhorigheid en gemeenschap. En daar wordt ieders leefwereld echt een klein stukje beter van!’.

Succesverhalen

Er zijn diverse mooie voorbeelden die laten zien op welke manier het project werkt. Margo vertelt over een jong gezin met twee kleine kinderen. Tegenover hun woning is een appartementencomplex voor senioren gevestigd. Het jonge gezin heeft het druk en weinig tijd om hun tuin bij te houden. Een van de bewoners van het seniorencomplex is eenzaam. Haar kinderen wonen ver weg en zij komen maar een keer per maand langs. Zij mist haar tuin waar ze zo van hield in haar vorige huis. Ze komt bij toeval via de buurman in aanraking met het jonge gezin en vertelt over haar passie voor tuinieren. Zou ze zo nu en dan de tuin mogen verzorgen? Het gezin heeft sinds die dag een mooi bloeiende tuin en de kinderen zijn dol op die lieve dame aan de overkant. De lieve dame aan de overkant kan dagelijks haar passie uitvoeren en geniet van het contact met de kinderen. Een mooie en duurzame ontmoeting tussen jonge en oudere mensen! Maar burenhulp is niet alleen waardevol voor oudere mensen. Zoals bij het voorbeeld van een jong gezin met drie kleine kinderen. Plotseling overlijdt de vader van het gezin. De straat leeft erg mee. Als moeder plotseling haar been breekt kan zij de kinderen niet naar school brengen en ophalen. De contactpersoon burenhulp zorgt voor een rooster zodat (tijdelijk) elke dag de kinderen worden gebracht naar school en weer gehaald door iemand uit de straat. Moeder is dankbaar en ervaart hiermee ook de sociale steun.

‘Hiermee krijgt ouderwetse burenhulp nieuw leven ingeblazen.’

Steun vanuit de community Zorg & Vitaliteit

De gemeente Haarlem heeft zich zeer positief uitgelaten over het initiatief Burenhulp. Daarnaast is Burenhulp benoemd als één van de vier speerpunten binnen de Community Zorg & Vitaliteit waar de Rabobank Haarlem en Omstreken initiatiefnemer van is. Een groot aantal partijen uit zorg en samenleving uit Haarlem is hierin vertegenwoordigd. Vanuit het coöperatiefonds van de bank wordt Burenhulp ondersteund met een startsubsidie.

Burendag 26 september 2015

De contactpersonen van Burenhulp besloten de participatieprijs in te zetten voor de burendag op zaterdag 26 september aanstaande. Hun wens is dat op die dag in zoveel mogelijk straten in Haarlem een aangeklede straatborrel en een quiz plaats vindt. Andere activiteiten, zoals het doen van klussen, of opknappen van de straat, passen daar natuurlijk ook goed bij. Het idee is dat de borrel om 16.30 uur start met een quiz bestaande uit vragen waardoor u uw buren en buurt beter leert kennen. In elke straat zal een mooie prijs worden uitgereikt aan de winnaar van de quiz. De prijs wordt betaald uit de Participatieprijs. Interesse om mee te doen met uw straat? Dat kunt u natuurlijk gewoon doen. Of neem contact op met Margo van den Berg.

Aansluiten bij het netwerk Burenhulp

Bent u geïnteresseerd om aan te sluiten bij een netwerk voor Burenhulp in uw eigen buurt, of om zelf zoiets te helpen opzetten in uw woonwijk, neem dan vrijblijvend) contact op met Margo van den Berg, contact@margovandenberg.nl of bel (06)44576819.

Community zorg & Vitaliteit

In 2014 heeft Rabobank Haarlem en Omstreken het initiatief genomen tot de community Zorg & Vitaliteit. Vanuit een besef dat er een groeiend aantal complexe uitdagingen is op het terrein van zorg en welzijn. Met verschillende partijen binnen zorg, welzijn, wonen, gemeente en bedrijfsleven leveren we een bijdrage aan de vitaliteit en de leefbaarheid van de gemeenschap.

Een ideaal

‘Naast concrete klusjes, gaat het vooral om het persoonlijk contact en het daarmee verminderen van eenzaamheid. Dat mensen elkaar groeten. En dat de oudere
buurman weet dat als de gordijnen ’s ochtends een keer niet opengaan, er iemand is die dat merkt. Dat gevoel dat er naar je omgekeken wordt, is heel belangrijk.’

OVER MARGO VAN DEN BERG
Margo van den Berg heeft een brede ervaring in het gehele veld van zorg en welzijn. Zij is thuis in de praktijk, in beleid en in kennis.

Tekst: Nanda Kerssens
Foto’s: Geek Zwetsloot
Bron: Dichterbij Burenhulp