Burenhulp Europawijk enthousiast van start!

Op 5 april jl. is het netwerk Burenhulp Europawijk voor het eerst bij elkaar gekomen voor een kennismaking.
Een aantal enthousiaste buurtbewoners hebben zich aangemeld en gaan zich sterk maken om een
netwerk Burenhulp in Europawijk op te zetten. Wij wensen hen veel succes!