Stadskrant Burenhulp

Burenhulp in Bosch en Vaart

Buren die elkaar helpen, dat is niets nieuws in Haarlem. Wel nieuw zijn de netwerken die bewoners hiervoor op allerlei plekken in de stad opzetten. Zoals ‘SamenvoorElkaar’, dat afgelopen december van start ging in Bosch en Vaart.


‘SamenvoorElkaar’ is een initiatief van wijkbewoonster Margo van den Berg. Zij stapte vorig jaar naar de wijkraad met het plan om een netwerk te vormen van buurtgenoten, die hulp op straatniveau kunnen coördineren. “De wijkraad was enthousiast  en inmiddels hebben we voor de helft van de straten zo’n contactpersoon gevonden”, vertelt ze. “In december zijn we voor het eerst bij elkaar geweest voor de aftrap van het project.”

Oogje in het zeil

De contactpersonen houden in hun straat een oogje in het zeil. Ze signaleren of er mensen zijn die hulp nodig hebben of kampen met problemen als eenzaamheid. “Als iemand bijvoorbeeld boodschappenhulp nodig heeft, regelen zij dat. En bij andere problemen verwijzen ze mensen door naar de juiste plek. Het
is niet de bedoeling dat de contactpersonen alles zelf doen. Zij hebben het overzicht van wat er speelt.”

Ontlasten

Dat overzicht bleek eerder wel eens te ontbreken. “Zo merkten we dat bij een bepaalde wijkbewoner verschillende mantelzorgers los van elkaar betrokken waren. Die hebben nu contact met elkaar, waardoor ze kunnen overleggen en elkaar kunnen ontlasten. Dat is het doel van dit project: door samen te werken, kun je elkaar ondersteunen.”

Sociale kaart

Eens in de twee maanden komen de contactpersonen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën te bespreken. “Zo willen we kwetsbare mensen gaan stimuleren meer te bewegen of aan activiteiten mee te doen. Daarvoor willen we een sociale kaart maken met een overzicht van wat er in deze buurt allemaal is op het gebied van zorg en welzijn. We hopen dat de gemeente ons daarbij kan helpen.”

Zorgen voor elkaar

Het project in Bosch en Vaart sluit mooi aan bij het (bijna gelijknamige) programma Samen voor elkaar van de gemeente. De kernboodschap hiervan is dat  inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente samen de stad maken. “Dat idee van samen voor elkaar zorgen leeft zeker in Bosch en Vaart; op veel plekken hielpen mensen elkaar spontaan al met van alles. Met dit project pakken we dat gewoon wat systematischer aan.”

‘Door samen te werken, kun je elkaar ondersteunen’

Bron: Stadskrant Gemeente Haarlem – Januari 2014