Burenhulp

Burenhulp misschien in heel Haarlem

,,Wilt u nog een kopje koffie?”, vraagt Taetske van Dijk. Jan Giffard (93) knikt instemmend. ,,Taetske is twee jaar lang mijn reddende engel geweest”, vertelt hij. Dankzij het project Burenhulp, een project om meer naar je buren om te kijken, zien de ex-buren elkaar nog regelmatig. Binnenkort wordt Burenhulp in meerde buurten geïntroduceerd. Drie jaar geleden zette Margo van den Berg het project Burenhulp op in haar eigen buurt, de Bosch en Vaartbuurt.

,,Ik ben ermee begonnen omdat ik merk dat veel mensen zich zorgen maken over de vele bezuinigingen in de zorg. Hulpbehoevenden zijn steeds meer op zichzelf aangewezen en hebben ook geen contact meer met hulpverleners. Hierdoor worden ze eenzaam.”

Daarom heeft Margo een sociaal netwerk in haar buurt opgezet. Per straat is er een vrijwilliger, die de straat in kaart heeft gebracht. Gekeken is naar mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken. Hij of zij mobiliseert mensen die af en toe een boodschap willen doen of iemand kunnen begeleiden naar het ziekenhuis.,,Maar het gaat zeker niet alleen om de praktische hulp”, benadrukt Margo. ,,Het gaat erom dat als de boodschappen worden langsgebracht er ook een praatje wordt gemaakt. Of dat mensen elkaar gaan begroeten op straat. De buurt bloeit er van op.”

Jan Giffard is één van die hulpbehoevenden. De drieënnegentigjarige man woonde vijfenvijftig jaar in de Bos en Hovenstraat, maar contact met zijn buren was er niet. ,,Iedereen keek zo langs elkaar heen.” Dankzij het project van Margo is die situatie totaal veranderd. ,,Taetske haalde brood en een andere buurman kookte geregeld voor me.” Maar de grootst merkbare verandering is de sfeer in de buurt. ,,Het is een heel gezellige buurt geworden”, vertelt Giffard. Inmiddels woont Giffard in een seniorencomplex in Schalkwijk, maar hij gaat nog steeds iedere week even langs. ,,Als ik door de Bos en Hovenstraat loop, zwaait iedereen naar me en ik word geregeld uitgenodigd voor een kopje koffie.” Hij mist zijn oude buurt enorm. Burenhulp won vorig jaar al de participatieprijs en ontving 1500 euro.

Geloven

Ook Wiegert Mulder, directievoorzitter van de Rabobank Haarlem en Omstreken zag gelijk een toekomst in Burenhulp en wilde Margo graag helpen. ,,Ik geloof in Margo”, vertelt hij. ,,De enorme toewijding waarmee ze dit aanpakt. Daarom weet ik zeker dat Burenhulp in heel Haarlem en misschien wel in heel Nederland kan werken.” Het project Burenhulp ontvangt van de Rabobank 20.000 euro. In samenwerking met welzijnsorganisatie Haarlem Effect biedt Margo nu ondersteuning bij het opzetten van Burenhulp in de rest van Haarlem.

In de Leidsevaartbuurt/Houtvaartkwartier, Welgelegen, het Ramplaankwartier en de Koninginnebuurt staat het project al in de startblokken. Ook is er veel belangstelling uit andere wijken. Margo: ,,Het initiatief voor Burenhulp moet wel uit de mensen zelf komen. Ik ga ze niks opleggen. Ik hoop dan ook dat wijkraden mij gaan benaderen.”

Ook geïnteresseerd in Burenhulp in jouw buurt? Neem contact op met Margo van den Berg:

burenhulp@haarlemeffect.nl, 06-81882465

Bron: Haarlems Dagblad – 15 december 2015
Auteur: Lotte Procé – Stadsredactie Haarlems Dagblad
Foto: UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

Op de foto: Taetske van Dijk (links), Jan Giffard en Margo van den Berg (rechts) doen als buren de buurt opbloeien.