Burenhulp ontmoet de zorg in de wijk

ZONH ondersteunt Burenhulp: een netwerk voor en door bewoners in de gemeente Haarlem. Samen met Burenhulp en Sociaal Wijkteam Zuid-West organiseerde ZONH afgelopen 17 november een wijkbijeenkomst over de zorg in Bosch en Vaart. Een ontmoeting vond plaats tussen bewoners, contactpersonen van Burenhulp en professionals uit de (eerstelijns) zorg en welzijn in de wijk. Centraal stond de vraag: hoe werken we met elkaar samen?

Elkaar helpen in de wijk

Burenhulp is begonnen in de wijk Bosch en Vaart. Het is een netwerk van en voor bewoners uit de wijk die elkaar helpen door bijvoorbeeld een klusje of boodschap te doen. In elke straat is een contactpersoon die de burenhulp coördineert. Hij of zij weet wie de bewoners zijn die iets nodig hebben en wie er als vrijwilliger wil helpen.

Elkaar weten te vinden in de wijk

De vrijwilligers van Burenhulp komen regelmatig situaties tegen die wat ernstiger zijn, bijvoorbeeld een buur die steeds verwarder wordt en niet meer goed voor zichzelf kan zorgen. Wat moet je dan doen? Andersom zijn er allerlei zorgverleners in de wijk die mensen tegenkomen die soms ook ondersteuning uit de omgeving kunnen gebruiken, weten zij Burenhulp dan te vinden?

Zorg, welzijn en politie aanwezig op de bijeenkomst

Tijdens deze avond waren de contactpersonen van Burenhulp uitgenodigd om bijeen te komen met zorgverleners in de wijk. Enkele huisartsen, een praktijkondersteuner, een fysiotherapeut, wijkverpleegkundigen, het sociaal wijkteam, een welzijnscoach en ook de wijkagent was aanwezig. Een aantal buurtbewoners uit de wijk waren spontaan aangesloten bij de bijeenkomst. De eerste vraag die werd beantwoord was, wie is wie in de wijk? De verschillende zorg en welzijnsprofessionals vertelden wat ze op een typische werkdag tegenkomen en met welke vragen bewoners uit de wijk bij hen terecht kunnen.

Casus en discussieronde

Hierna gingen de circa 35 aanwezigen in vier groepen uit elkaar om elk een casus te bespreken. In de wijktafels zat iedereen door elkaar. Er werd besproken wat Burenhulp zou kunnen doen in deze (hypothetische) situatie met een wijkbewoner, welke zorgverlener wat (niet) doet en hoe de beste oplossing met en voor die bewoner kan worden gevonden.

In de grote groep koppelde per wijktafel één iemand iets terug over hun casus. Er zijn soms felle discussies gevoerd en niet elke vraag is eenvoudig te beantwoorden. Een veelgestelde vraag is: wie van al die verschillende zorgprofessionals heeft nu de regie? Vaak is dat de huisarts, maar niet altijd. Ook komt regelmatig naar voren dat niet elke bewoner die in de problemen zit hulp accepteert. ‘Niet opdringen, maar verleiden!’, wordt daarover door verschillende vrijwilligers van Burenhulp geadviseerd. En de bewoner beslist uiteindelijk altijd zelf. Met al die verschillende betrokkenen in de wijk, is het in elk geval van belang om goed samen te werken.

Afspraken

Afgesproken wordt dat een betere sociale kaart van de wijk beschikbaar komt; waar duidelijk opstaat wie, wat doet en hoe men elkaar kan bereiken. De ontmoeting tussen de bewoners, Burenhulp en zorgprofessionals in Bosch en Vaart is hoe dan ook een mooie start voor de verdere samenwerking!

Het Burenhulp netwerk ging in december 2013 van start en is een groot succes in Bosch en Vaart. Vandaar dat de initiatiefnemer, Margo van den Berg, in samenwerking met Haarlem Effect nu ook in andere wijken helpt om een Burenhulp netwerk van de grond te krijgen. De gemeente Haarlem en de Rabobank hebben hiervoor financiële steun geboden. ZONH ondersteunt Burenhulp in het leggen van verbindingen met de eerste lijn. Lees meer op de projectpagina Burenhulp en Zorg in de wijk.

 

Bron: Zonnh
Auteur: Zonh
Foto’s: Lies Nederstigt