Burennetwerk stopt – check andere buurtinitiatieven

Een actieve bewoner van de Bosch en Vaart in Haarlem initieerde deze vorm van georganiseerde burenhulp in 2014. Een jaar later kreeg de initiatiefnemer het verzoek van Haarlem Effect om in meerdere buurten een netwerk op te zetten. In diverse buurten werd een netwerk gestart of geprobeerd een netwerk te starten. Het ene netwerk bleek succesvoller dan het andere. Het project kreeg vier jaar subsidie van het VSB-Fonds, de subsidie eindigde in 2019.  Haarlem Effect heeft de afgelopen 3 jaar een aantal uren coördinatie Burennetwerk gefinancierd uit eigen middelen. Helaas kunnen zij dat vanaf 2023 niet meer financieren. Dat betekent dat de coördinatie van het project Burennetwerk per 1-1-2023 wordt beëindigd. Jij als vrijwilliger kunt je blijven inzetten voor een burennetwerk maar zonder Haarlem Effect.

Vorig jaar startte het project Lief en Leed straten. Een initiatief van DOCK Haarlem en Haarlem Effect. Het project lijkt op Burennetwerk. Dus jij als buurtverbinder kunt ook daar aan de slag als je het nog niet doet. Ook BUUV heeft bepaalde componenten die op Burennetwerk lijken met dit verschil dat BUUV stads breed actief is.

BUUV, https://haarlem.buuv.nu

Lief en Leedstraten: liefenleed.haarlem@dock.nl

Voor activiteiten, bereikbare zorg en ondersteuning in de wijk kun je bij VanHier Haarlem terecht. VanHier Haarlem is een coöperatie van DOCK HaarlemHaarlem EffectperMensStichting OntmoetingLeger des Heils en Zorgbalans. Deze 6 oprichtende organisaties en ruim 60 onderaannemers – gaan samen ‘Gewoon in de Wijk’ voor de gemeente Haarlem organiseren en uitvoeren. Zij doen samen wat voor een gezonde toekomst van Haarlem nodig is.

Met elkaar maken zij van Haarlem een gezonde en fijne stad om in te wonen en te werken. Met preventie, eigen initiatieven, bereikbare zorg en ondersteuning in elke wijk. Samen maken zij mens, buurt en stad sterker.

Kijk voor meer informatie op www.vanhierhaarlem.nl