Het nut van Burenhulp

Sylvia Bellaart van het Ramplaankwartier heeft voorbeelden genoeg om aan te tonen hoe nuttig Burenhulp is. Zo wilde onlangs een buurtbewoner boeken brengen naar de winkel van Rataplan. Helaas ging ze onderuit en brak haar schouder. De vloer in de winkel was nat en glad geworden door al die mensen die met hun natte pakken (van de regen) binnen kwamen. De dame kreeg hulp via de contactpersoon van haar straat en de wijkcoördinator van het Ramplaankwartier. Hieruit mag wel blijken dat Burenhulp heel nuttig kan zijn als je tijdelijk hulp nodig hebt bij boodschappen doen en dergelijke. Een andere man wilde zijn rijbewijs verlengen maar lijdt aan Alzheimer. Iemand uit zijn straat bracht hem in zijn eigen auto naar de keuring. Het rijbewijs werd niet verlengd vanwege te ver gevorderde Alzheimer.