Drie vierdejaars studenten Maatschappelijk Werk van Hogeschool Inholland hebben 11 januari hun wijkanalyses en netwerkmethode aan Burenhulp gepresenteerd: heel inspirerend!