Op deze zonnige woensdag is de website van Burenhulp Haarlem gelanceerd!

Lancering website Burenhulp Haarlem

Het begon allemaal in 2014 in de wijk Bosch en Vaart. Nu, twee jaar later, is Burenhulp actief in 10 wijken in Haarlem. Elke wijk heeft een vrijwillige coördinator en werkt samen met de (vrijwillige) contactpersonen Burenhulp.

Margo van den Berg, projectleider, sprak haar dank uit aan degenen die dit project financieel mogelijk hebben gemaakt; VSB-fonds, PUUR makelaars, de Rabobank Haarlem e.o. en de gemeente Haarlem. De mensen die de website mogelijk hebben gemaakt zijn Frederik van Till van PUUR makelaars en Rogier Mostert van Webmonnik.nl. Het logo is gemaakt door Tom van Zijl van Klusopmaat.nl en de foto’s door Chris Hoefsmit. Zij bedankte iedereen waarmee wordt samengewerkt, de collega’s van Haarlem Effect, DOCK, BUUV, het Sociaal Wijkteam en ZonH die met Burenhulp de wijkbijeenkomsten organiseert. En natuurlijk alle vrijwilligers die zich inzetten om het project op te starten, zonder hen zou er geen Burenhulp zijn!

Daarna bedankte ze speciaal Veronique de Kwant die vanaf het begin samen met Margo erin geloofde dat Burenhulp een toegevoegde waarde heeft.

De website is tot stand gekomen zoals Burenhulp tot stand is gekomen, ieder doet een bijdrage vanuit zijn expertise/bevlogenheid maar ook vanuit een persoonlijke betrokkenheid. Dat is de kern waar Burenhulp om draait, namelijk dat we meer oog voor elkaar krijgen en dat het fijn is om persoonlijk iets voor elkaar te betekenen! Samen met Constance hoopt Margo hoopt dat de website veel gebruikt zal worden als ondersteuning, als vindplaats, als visitekaart en als inspiratiebron, maar deze kan natuurlijk nooit het o zo belangrijke persoonlijke contact tussen buren vervangen. Tenslotte drukte wethouder Jur Botter op de knop nadat hij zijn waardering had uitgesproken, de website was daarmee online en samen proostten wij op het mooie resultaat!

Op de openingsfoto: de coördinatoren Burenhulp van de 10 wijken waar we actief zijn.