Mensen maken de wijk

Mensen maken de wijk

In elke wijk zijn het de mensen die er wonen, die de wijk een gezicht geven. Een wijk waar mensen zich veilig voelen en prettig wonen door o.a. een goede buurt, de leefbaarheid en het groen om de huizen heen. Dit is wat we willen bereiken door het project” mensen maken de wijk!” Het is bedoeld voor de Koninginnebuurt t/m de Schouwtjeslaan.

Het gebied ten zuiden van de Schouwtjeslaan valt onder het Burenhulp netwerk Bosch en Vaart. Het project ‘Mensen maken de wijk’’ in de Koninginnebuurt bestaat uit verschillende onderdelen:

De straatcontactpersonen

logo-koninginnebuurtWaarom een straatcontactpersoon?
Om participatie en sociale cohesie vanuit de wijk te bevorderen en voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven in de straat, en meer contact onderling wat bijdraagt aan een betere leefomgeving in de straat/wijk. De contactvrouw/man wordt een bekende in de straat en is daardoor gemakkelijker aan te spreken, of om iets te organiseren. De straatcontactpersonen maken zich bekend door middel van een flyer, en op de website van de wijkraad Koninginnebuurt staat een lijst wie waar contactpersoon is. We streven ernaar om in elke straat een contactpersoon te vinden waardoor er een netwerk in de wijk ontstaat. Soms zijn er al bewoners die vaak iets organiseren of hulp bieden in hun straat, en ook deze bewoners vragen we om aan te sluiten zodat we kunnen leren van elkaar.

Iedereen kan iets en niemand kan alles alleen!

De Buurt koffieochtend

Op elke derde woensdag van de maand is er een koffieochtend voor de wijkbewoners in Bocca Al Lupo op de wagenweg 80 , van 10.00 – 12.00 uur. Deze wordt goed bezocht en vaak is er een interessante presentatie. Ook dit wordt geregeld vanuit de groep straatcontactpersonen. Via de borden van de wijkraad in de buurt en de website wordt aangegeven welke presentatie er is op deze ochtend. Iedereen is welkom!

Beter een goede buur, dan een verre vriend!

Bijeenkomsten met de straatcontactpersonen

We houden om de twee maanden bijeenkomsten om elkaar te informeren , ideeën en vragen te bespreken en alles wat er ten tafel komt. Dat kan zijn bv. hoe organiseer ik die burendag?
Ook nodigen we vaak iemand uit die wat meer kan vertellen en waar we vragen aan kunnen stellen. De straatcontactpersonen hebben ook een buurtmap met de nodige informatie over de buurt zoals een sociale kaart van de wijk.
Ook deze vergaderingen worden via de website van de wijkraad aangekondigd zodat als je interesse hebt ook eens langs kunt komen. Hierbij nodigen we je uit voor de bijeenkomsten in de Baan, zie voor de data en agenda ook op de website van de Koninginnebuurt of neem contact op met een van de coördinatoren.

Oproep

Gaat het wel en wee van uw straat, buurt en vooral uw medebewoners u ter harte?
Wilt je daar een steentje aan bijdragen en/of wil je samen met ons dit concept helpen ontwikkelen? Samen maken we een netwerk waarop wij als wijkbewoners van de Koninginnebuurt trots kunnen zijn! Meldt je dan aan als straatcontactpersoon in jouw straat.

Contact

Geef je op bij een van de coördinatoren van het project in de wijk Koninginnebuurt: Henny de Vos, Camilla Waelen of Anneke Volbeda. Zie ook de wijkraadsborden in de wijk of op de website van de wijkraad www.koninginnebuurt.nl Of mail naar : info@koninginnebuurt.nl