Ministerie VWS op bezoek bij Burenhulp

Op woensdag 28 juni kwamen vier medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid op bezoek bij Burennetwerk Haarlem. Zij werden enthousiast welkom geheten bij Binnensteeds op de Nieuwe Groenmarkt en werden verrast door een meer-gangendineetje, gebaseerd op het zogenaamde ‘Kookboek Burenhulp’’ dat net is verschenen. Dit is geen kookboek om te koken, maar het bevat allerlei tips om iets te doen in een straat en de ouderwetse burenhulp nieuwe leven in te blazen. Vier vrijwilligers vertelden per onderdeel wat de bedoeling is van Burenhulp, waarom je mee kunt doen, en hoe je het kan aanpakken in jouw eigen straat of wijk. Het is eigenlijk heel eenvoudig en ook leuk. Het belangrijkste is dat je elkaar leert kennen, bijvoorbeeld door iets te organiseren op burendag. En als je elkaar kent ga je elkaar als vanzelf helpen als dat nodig is. In 14 wijken in Haarlem is al een netwerk gestart. VWS reageerde heel positief en stelde gelijk voor om een journalist langs te sturen voor een interview. Dit wordt gepubliceerd op de website van VWS, zodat ook andere gemeentes dit kunnen opzetten. VWS was zeer overtuigd van de meerwaarde van Burenhulp!