Nieuwjaarsborrel Burennetwerk Haarlem

Woensdagmiddag 10 januari was er een feestelijke bijeenkomst bij de Rabobank, een van de sponsoren van Burennetwerk Haarlem. Straatcontactpersonen, coördinatoren, collega’s van partner-organisaties en leden van de Stuurgroep Burennetwerk Haarlem hebben gezamenlijk het nieuwe jaar ingeluid. Margo van den Berg en Patrick van Harderwijk (voorzitter Stuurgroep) spraken de genodigden toe en onderstreepten het belang van Burenhulp. Zo zei initiatiefnemer Margo dat de contactpersoon van de straat het aanspreekpunt kan zijn voor huisartsen en sociale wijkteams en dat deze kernboodschap nog steeds wordt omarmd. Menno Evers informeerde het publiek over de mogelijkheden van het organiseren van een Leefstraat. Het effect van dit initiatief van de gemeente Haarlem is dat mensen elkaar beter leren kennen en elkaar daardoor eerder zullen helpen. Kijk eens op www.haarlem.nl/leefstraat-organiseren/#ath .