Nieuwsbrief BUUV

BUUV ondersteunt Burenhulp om bewoners van Haarlem aan te sporen mee te doen met de Burendag op 23 september aanstaande. Hiervoor is op 31 mei een BUUV nieuwsbrief verstuurd met daarin een interview met Laura Doggenaar onze coördinator van de wijk Bosch en Vaart.