Onderzoek in opdracht van VWS

Cliëntondersteuning. Daar ging het vanochtend over in een telefonisch interview. Mensen hebben recht op cliëntondersteuning. Het ministerie van VWS vraagt zich af in hoeverre de doorverwijzers – waar de vrijwilligers van Burennetwerk Haarlem zich ook onder kunnen scharen – weten dat mensen hier recht op hebben. Daarom heeft zij een onderzoeksbureau de opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen.

Ik vraag me af hoeveel van onze vrijwilligers hiervan op de hoogte te zijn dat je mensen hier op kunt attenderen. Laat me even weten in hoeverre jij weet dat dit bestaat en of je er weleens gebruik van hebt gemaakt. We kunnen er in de toekomst een bijeenkomst aan wijden. Die kunnen we koppelen aan de sociale kaarten want daar staan veel adressen op waarover je buren in de straat over kunt vertellen als contactpersoon. Stel dat je iemand tegen komt die niet graag alleen eet, dan kun je hem of haar vertellen waar hij of zij zoal gezamenlijk van een maaltijd kan genieten.

Het is altijd leuk om te vertellen waarom Burennetwerk destijds is opgericht door Margo van den Berg en hoeveel netwerken in Haarlem al aanwezig zijn. De een actiever dan de ander. De onderzoeker vertelde ook dat meerdere gemeenten er voor kiezen om preventief werkende projecten minder subsidie te geven. Iets wat helaas ook in 2020 gebeurt met Burennetwerk Haarlem. Terwijl preventie – het signaleren van kwetsbare mensen – toch heel erg nuttig is.