Organisaties voor senioren

Haarlem telt diverse organisaties voor senioren. Vrijdag 29 november waren een aantal organisaties bijeengeroepen door de gemeente Haarlem. Het doel is kennis te delen en eventueel de krachten bundelen. Ik mocht de sociale kaarten presenteren en complimenten voor dit product van Burennetwerk in ontvangst nemen. De dame van  SportSupport pleitte voor het onderdeel Bewegen op de Sociale Kaart. Een nuttige aanvulling als je beseft dat bewegen je langer gezond houdt. Manou Bolsius vulde mijn verhaal aan met het laten zien van de website Haarlem Ontmoet. Hier kun je ook allerlei activiteiten vinden. Je kunt ook zoeken op speciale onderwerpen als dementie of senioren.

Sjoerd Bakker van het Sociaal Wijk Team (SWT) vertelde dat de meeste verwijzingen die zij ontvangen van huisartsen komen, maar dat zij ook erg blij zijn met signalen uit de buurt. Wanneer kun je nou het beste aankloppen bij het SWT als bewoner? Als iemand vijf keer hetzelfde verhaal verteld. Als je een keer binnen bent geweest en je ziet dat iemand het huis zwaar verwaarloosd.

Het aantal ondersteuningen aan ouderen is in t laatste jaar gestegen. Sjoerd Bakker stak een pleidooi af om rond je pensioneren al een netwerk te hebben. Later vulde een aanwezige aan dat je al jonger met een netwerk moet beginnen. Een netwerk biedt een mooie garantie tegen eenzaamheid.

Gerwin Nijland van de gemeente Haarlem zet zich in voor het langer zelfstandig wonen en organiseert daar binnenkort een informatiemarkt over. Naast BUUV, het Rode Kruis zullen ook kerken worden uitgenodigd.