Een gesprek over de effecten van Burennetwerk Haarlem

Maandag 27 augustus 2018 spraken wij met vijf betrokkenen van Burennetwerk Haarlem over wat burenhulp voor hen betekent en wat voor veranderingen zij door het project zien in hun eigen buurt. Dit gesprek stond in het kader van een klein onderzoek uitgevoerd door het VSB fonds, één van de financiers van Burennetwerk Haarlem in de afgelopen jaren. In deze post delen we kort wat de belangrijkste gesprekspunten waren.

Contact tussen buren versterken en benutten

Burennetwerk Haarlem wil het contact tussen buren versterken en benutten. Alle vijf de deelnemers gingen vanuit die behoefte mee doen. De één bijvoorbeeld omdat ze contact met buren vanuit culturele verschillen miste, of een ander naar aanleiding van het overlijden van één van haar buren wat pas weken later werd ontdekt. Alle vijf zetten ze zich in om in de straat of buurt waar ze wonen het contact te stimuleren en andere mensen bij Burenhulp te betrekken. Bijvoorbeeld door een jaarlijks straatfeest te organiseren, een beetje te letten op ouderen in de buurt, of langs de deuren te gaan met een collecte, om zo gezichten te leren kennen.

De gesprekspartners merken hierdoor verschillende veranderingen in de buurt. Bijvoorbeeld een straatfeest zorgt ervoor dat mensen elkaar in goede omstandigheden beter leren kennen. Daardoor gaan mensen elkaar herkennen en groeten ze elkaar op straat. Het verlaagt ook de drempel om in het vervolg op elkaar af te stappen in minder goede omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van nood, of als er verschil van mening is over gedeeld goed.

Mensen letten meer op elkaar

Ten tweede gaan mensen meer op elkaar letten. Bijvoorbeeld in de straat waar eerder de overleden man werd gevonden, is er nu meer sociale controle op hoe het met iedereen gaat.

Ook het vertrouwen van buren in elkaar kan groeien, waardoor zij opener worden en makkelijker contact maken. Één van de gesprekpartners kreeg bijvoorbeeld moeilijk contact met haar buurvrouw, maar toen zij een keertje wat melk ging lenen, ontdooide de buurvrouw en kwam er meer contact.

Als laatste noemt de groep een groeiend bewustzijn: doordat je weet dat er een burenhulp is, voel je je veiliger, omdat je weet dat je naar die persoon toe kunt gaan als je hulp nodig heeft.

Stimuleren van contact

Overigens gaat het stimuleren van contact niet altijd vanzelf. Soms hebben buren elkaar niet zo nodig, of de motivatie van buren ontbreekt om in elkaar te investeren. De groep ziet bijvoorbeeld een verschil tussen ouders met jonge kinderen en ouderen, of koop- en huurhuizen. Ouders met kinderen, en mensen met koophuizen zijn eerder geneigd in elkaar te investeren, dan ouderen en mensen in huurhuizen. Het is een uitdaging om toch iedereen bij de activiteiten te betrekken. Een andere uitdaging is om als deelnemer aan burenhulp gemotiveerd te blijven. Zeker mensen die full time werken vinden het een uitdaging om tijd en aandacht te vinden om actief met burenhulp bezig te blijven.