Samenwerken met professionals

Samenwerken met professionals. Hoe doe je dat als betrokkene van een burennetwerk? Begin oktober waren drie vrouwen van de Hogeschool van Amsterdam naar Haarlem getogen om hierover te vertellen. Er waren drie betrokkenen uit de Kleverparkbuurt en vier mensen uit de Vijfhoek bij de workshop aanwezig. Daarnaast waren er twee medewerkers van het Sociaal Wijkteam (SWT) Zuid-West. Dit zorgde voor een levendige interactie en een goede kennismaking tussen collega’s van het SWT en de betrokkenen van een burennetwerk. Centraal kwam ook te staan wat het SWT en Burenhulp zoal voor elkaar kan betekenen.  Buren kunnen signaleren of iemand misschien hulp nodig heeft van een SWT. En andersom kan het SWT hulp vragen aan een burennetwerk bij bepaalde acties waar zij geen tijd voor hebben. Zoals huisbezoeken aan een eenzame man die af en toe verlegen is om een goed gesprek. Bij beide netwerken is nu de behoefte ontstaan om een beter contact op te bouwen met SWT’s.