De Troosttas

De Troosttas biedt houvast en troost voor mensen die hun partner zijn verloren. In deze tas vol troost zit – naast tastbare ingrediënten als chocolade – ook informatie over plekken en workshops waar weduwen en weduwnaars gelijkgestemden kunnen ontmoeten. De Troosttas is een initiatief van de werkgroep Eenzaamheid & Levensmomenten, waarmee de initiatiefnemers mensen met partnerverlies een hart onder de riem willen steken.

Uit onderzoek naar eenzaamheid blijkt dat er weinig specifieke aandacht is voor mensen die te maken hebben met het verlies van de partner of levensgezel. Zij geven aan behoefte te hebben aan contact met lotgenoten. Zowel individueel als in groepsverband. Bij veel mensen bleek ook de kennis te ontbreken hoe je contacten kunt aangaan na het overlijden van je partner.

Om lotgenoten te ontmoeten bevat de Troosttas koffiebonnen voor buurtcentra. Daarnaast vinden ontvangers van de Troosttas ook een coupon om in groepsverband herinneringen op te tekenen bij het Gouden Boeken project van Eva Durlacher. Voor wie wil is er ook de mogelijkheid om zich te laten interviewen over de overleden partner door de initiatiefnemer van Café de Liefde, Karin Wissenburg. Hier zijn voor de ontvangers van de Troosttas geen kosten aan verbonden. De Troosttas is ontwikkeld dankzij bijdragen van Fonds Sluijterman en van Loo, Rotary Haarlem , RCOAK en de gemeente Haarlem.

De Troosttas sluit aan bij het initiatief van de Stichting Nabestaandenzorg dat in juli 2020 het project Bloemen na partnerverlies is gestart. (Zorg)professionals, naasten, medewerkers in de uitvaartzorg kunnen bij de stichting een boeket aanvragen voor iemand die zijn of haar partner heeft verloren om een steuntje in de rug te bieden, maar ook om laagdrempelig met lotgenoten in contact te komen. Omdat dit aansloeg bij mensen is ook de Troosttas ontwikkeld.

De coalitie Haarlem Ontmoet (onderdeel van het landelijke netwerk Eén tegen Eenzaamheid) initieerde de werkgroep Eenzaamheid en Levensmomenten. De werkgroep bestaat uit welzijnsorganisaties Haarlem Effect en DOCK Haarlem, Getijden uitvaartzorg, Studio 20, Café de Liefde, Burennetwerk Haarlem, Stichting Nabestaandenzorg en ervaringsdeskundigen. Je kunt de Troosttas aan vragen bij Karin Wissenburg