Burenhulp Haarlem

Wees minder houterig, heb meer hart

Op een dag met zowel winter als lentevlagen spreek ik Margo van den Berg in haar gezellige huis in Bosch & Vaart. Zij is voor vele wijkbewoners inmiddels een goede bekende, zij heeft twee jaar terug het project Burenhulp opgezet in haar eigen wijk, en toen dat succes bleek te hebben in Bosch & Vaart, heeft zij subsidie gekregen om het breder in meerdere Haarlemse wijken op te zetten.

De subsidie komt van de gemeente, Rabobank Haarlem, VSB-fonds en van makelaar PUUR. Door de subsidie kan zij nu als zzp-er het project verder brengen in andere wijken van Haarlem. Tijd voor een diepergaand interview met deze zo initiatiefrijke wijkbewoonster!

Wat is Burenhulp?

Burenhulp is en blijft Burenhulp in de ouderwetse zin van het woord, iemand leren kennen, een nieuwe bewoner welkom heten, een keer een kop koffie drinken met een buurtbewoner die dat op prijs stelt, signaleren dat daar de gordijnen dicht blijven, iets voor iemand doen, simpele dingen. Het netwerk Burenhulp wordt in Bosch en Vaart gecoördineerd door Laura Doggenaar. Er is een contactpersoon voor elke straat, die samen met de vrijwilligers in de straat kijkt wie burenhulp nodig hebben , wie er nieuw komt te wonen in de straat, of er iemand bij ziekte tijdelijk even hulp nodig heeft, en informatie geven aan bewoners over wat er allemaal mogelijk is op gebied van zorg en welzijn, bijvoorbeeld over het sociaal wijkteam in de Oosten de Bruinstraat.

Hoe kwam je op het idee?

Ik was langdurig betrokken bij onderzoek naar zorg, de research was soms ver van de praktijk, en ik kreeg behoefte aan contact met het front. De zorgverlening maakt nu een grote transitie door, tegelijkertijd vinden er bezuinigingen plaats, mensen moeten meer voor zichzelf gaan zorgen, en ik begon me af te vragen: wat mist er eigenlijk in mijn wijk? Je kunt al die ontwikkelingen als een bedreiging zien, maar ook als een kans. Ik heb het altijd leuk gevonden om te zoeken waar echte verbeteringen mogelijk zijn. Zo kwam ik op het idee van Burenhulp, een netwerk vragen over privacy. Persoonlijk vind ik dat we niet moeten registreren, daar zijn we niet voor. Het is wel zo dat elke wijk zijn eigen kenmerken heeft, die het makkelijker of moeilijker maken. In sommige wat minder welgestelde wijken constateer ik juist een grotere vanzelfsprekendheid om elkaar te helpen, dan in een wijk als Bosch en Vaart. In de rijkere buurten spreken sommige mensen wel over de “houten Haarlemmer”, met wie het lastig is in contact te komen en bij wie het veel tijd kost om een wat persoonlijker band op te bouwen. Ook is het lastig de mensen te bereiken als er geen functionerende wijkraad is, of geen wijkkrant.

Hoe ga je te werk?

Er moet eerst een vraag komen uit een wijk, voordat ik er op inga. Ik besteed veel tijd aan het leren kennen van de mensen, koffie drinken met de voorzitter van een wijkraad, uitleggen wat het project behelst. Het lijkt zich nu langzaam als een olievlek uit te breiden en daar word ik wel blij van!

Ben je niet bang dat Burenhulp het gat verhult, dat nu aan het vallen is, nu de ge-meenten zorgtaken over moeten nemen en tegelijkertijd een reductie in het budget krijgen opgelegd?

Nee, dat is totaal niet het geval. Er is namelijk geen gat. Er is erg veel aanbod van zorg-professionals , het enige grote probleem is de versnipperdheid en onbekendheid daarvan. Daarom zijn we bezig met het maken van een sociale kaart per wijk.

Wat doet Burenhulp wel en wat niet?

Burenhulp is er niet om te stofzuigen, of steunkousen aan te trekken, Burenhulp neemt niks over van de professionele hulp. Het gaat echt om de ouderwetse burenhulp weer nieuw leven in te blazen. Het verschil met BUUV is dat BUUV een marktplaats is van vraag en aanbod, dat is niet straat gebonden en loopt via een website of kaartjes. Burenhulp is dus heel aanvullend vanwege het duurzame persoonlijke contact.

Jouw advies aan de lezer?

Kom je huis uit, het voorjaar komt eraan! Zet een bankje voor de deur, en ga lekker met elkaar op straat een kop koffie drinken, je hebt zo een praatje met een buurtgenoot als de zon schijnt! Het kan zo simpel zijn, informeer bv wat er aan de hand was, als je een ambulance hebt gezien. Of als je iemand ziet lopen waar je de naam niet van weet, zeg eens, goh hoe heet u eigenlijk? We hebben ons eigenlijk nooit aan elkaar voorgesteld. Of: ik ga de heg knippen, zal ik uw heg ook even doen? Het is zulk leuk werk, ik krijg er energie van!

Bron: Kroniek van Bosch & Vaart – April 2016
Tekst: Maaike le Grand
Foto: Geek Zwetsloot