Wijkbijeenkomst Koninginnebuurt en Welgelegen

Het gaat om persoonlijk contact

Wat doe jij als je Melody in jouw wijk tegenkomt en hoort van de problemen waar zij mee te maken heeft?

Melody is veertien jaar, ze zit op het VMBO-Kader. Haar moeder zit in de bijstand en rijdt rond in een scootmobiel. Vanwege haar slechte heupen kan ze niet meer lopen. Melody wordt ook te zwaar en het gaat op school niet goed. Deze en andere casussen werden besproken op de bijeenkomst Burenhulp in de Koninginnebuurt en wijk Welgelegen in Haarlem.
Bijeenkomst Burenhulp

Er kwamen 30 professionals en buurtbewoners bij elkaar rond het thema burenhulp. Top dat er ook drie huisartsen waren, naast o.a. het sociaal wijkteam, fysiotherapeuten, welzijn op recept en wijkverpleegkundigen. Dat helpt erg in de verbinding tussen het sociale domein en medische domein. Met elkaar spraken zij over wat wenselijk is om te doen en wat om te laten. Een drietal casussen werden op deze manier in de bijeenkomst besproken.

De belangrijkste uitkomsten van deze bijeenkomst zijn:

• Sociale kaart is belangrijk, vooral de levende! Deze houd je levendig door ontmoetingen met elkaar te organiseren, minimaal eens per jaar.
• Elkaar ontmoeten en face to face contact onderhouden.
• Korte lijnen, goed om te weten waarvoor je elkaar kan inschakelen.
• Oprechte aandacht: als buur is oprechte aandacht en doen wat je leuk vindt en daarmee iemand helpen het meest belangrijk.
• Lees ook het verslag van deze bijeenkomst.

Burenhulp en Zorg in de wijk

De bijeenkomst is door ZONH georganiseerd vanuit het project Burenhulp en Zorg in de wijk. Burenhulp is een bewonersinitiatief dat is begonnen in de wijk Bosch en Vaart in Haarlem en op dit moment uitbreidt naar andere wijken in Haarlem. Het is een netwerk voor en door bewoners uit de wijk die elkaar helpen door bijvoorbeeld een klusje of boodschap te doen. In elke straat is een contactpersoon die de Burenhulp coördineert: hij of zij weet wie de bewoners zijn die iets nodig hebben en wie er als vrijwilliger wil helpen.

Bron: Buren, welzijn en zorg ontmoeten elkaar in Haarlem
Datum: 05-04-2016