Burenhulp Haarlem

Wees minder houterig, heb meer hart

Op een dag met zowel winter als lentevlagen spreek ik Margo van den Berg in haar gezellige huis in Bosch & Vaart. Zij is voor vele wijkbewoners inmiddels een goede bekende, zij heeft twee jaar terug het project Burenhulp opgezet in haar eigen wijk, en toen dat succes bleek te hebben in Bosch & Vaart, heeft zij subsidie gekregen om het breder in meerdere Haarlemse wijken op te zetten.

Lees meer

Burenhulp

Burenhulp misschien in heel Haarlem

,,Wilt u nog een kopje koffie?”, vraagt Taetske van Dijk. Jan Giffard (93) knikt instemmend. ,,Taetske is twee jaar lang mijn reddende engel geweest”, vertelt hij. Dankzij het project Burenhulp, een project om meer naar je buren om te kijken, zien de ex-buren elkaar nog regelmatig. Binnenkort wordt Burenhulp in meerde buurten geïntroduceerd. Drie jaar geleden zette Margo van den Berg het project Burenhulp op in haar eigen buurt, de Bosch en Vaartbuurt.

Lees meer

Burendag in Bosch & Vaart groot succes

Het was prachtig weer. In 17 straten en ook in Kinheim, dat ook bij de Bosch & Vaart hoort, waren gezellige ontmoetingen tussen bekende, minder bekende en onbekende buren.

Lees meer

Stadskrant Burenhulp

Burenhulp in Bosch en Vaart

Buren die elkaar helpen, dat is niets nieuws in Haarlem. Wel nieuw zijn de netwerken die bewoners hiervoor op allerlei plekken in de stad opzetten. Zoals ‘SamenvoorElkaar’, dat afgelopen december van start ging in Bosch en Vaart.

Lees meer