Voel je thuis in je eigen straat

Sinds 5 jaar is Christa van Straaten aanspreekpunt  voor Burennetwerk Haarlem in de Kleverparkbuurt. Onlangs vertelde ze over haar motieven om dit te doen in de voorjaarseditie van het Service Paspoort Magazine, een blad van Zorgbalans. Christa vangt vooral signalen op over wat er leeft in de buurt. Ze krijgt er positieve energie van om iets voor een ander te betekenen. Persoonlijk contact zorgt dat mensen zich minder eenzaam voelen. Je leven bestaat uit meer dan de beslommeringen in je eigen huis.

Burendag Santpoorterplein

De jaarlijkse Burendag in het Kleverpark werd weer goed bezocht. Samen eten zorgt altijd voor verbinding in de wijk.

Kerstboom Kleverpark

Al drie jaar lang zorgen de buurtbewoners van het Kleverpark dat er een fraaie kerstboom met lichtjes komt te staan in hun wijk. Dit jaar is de boom weer vanaf half december  te bewonderen.

 

 

 

 

Burenhulp

Burenhulp misschien in heel Haarlem

,,Wilt u nog een kopje koffie?”, vraagt Taetske van Dijk. Jan Giffard (93) knikt instemmend. ,,Taetske is twee jaar lang mijn reddende engel geweest”, vertelt hij. Dankzij het project Burenhulp, een project om meer naar je buren om te kijken, zien de ex-buren elkaar nog regelmatig. Binnenkort wordt Burenhulp in meerde buurten geïntroduceerd. Drie jaar geleden zette Margo van den Berg het project Burenhulp op in haar eigen buurt, de Bosch en Vaartbuurt.

Lees meer