70 buurbloemetjes uitgereikt

Burennetwerk Haarlem heeft samen met Zorgbalans, Tandem:centrum voor mantelzorgondersteuning, Sociaal Wijkteam Haarlem Noord-Zuid en Haarlem Effect, gezorgd dat maar liefst 70 buurtbewoners rondom de Tulp een ander een buurbloemetje gunden. Daarvoor belden ruim 10 mensen in 8 straten huis-aan-huis aan om te vragen of de bewoner een andere bewoner een bloemetje wilde schenken. De redenen waarom mensen elkaar blij wilden maken met een fleurig boeket waren divers. De een was blij omdat haar buurvrouw haar had ondersteund bij een inbraak en een ander gunde haar buurvrouw bloemen omdat zij jong weduwe was geworden en moest zorgen voor jonge kinderen. Ook waren er soms luchtige motieven zoals de buurman die altijd lekkere dropjes had en daarom een bloemetje verdiende.

Dinsdag 14 mei werden de bloemetjes uitgereikt in De Fjord. Gelukkig was het goed weer want de buurtwinkel was eigenlijk te klein gezien de grote opkomst. De mensen die niet konden komen kregen het bloemetje nabezorgd. Deze actie haalde ook het Haarlems Nieuwsblad.

 

 

Burenhulp

Burenhulp misschien in heel Haarlem

,,Wilt u nog een kopje koffie?”, vraagt Taetske van Dijk. Jan Giffard (93) knikt instemmend. ,,Taetske is twee jaar lang mijn reddende engel geweest”, vertelt hij. Dankzij het project Burenhulp, een project om meer naar je buren om te kijken, zien de ex-buren elkaar nog regelmatig. Binnenkort wordt Burenhulp in meerde buurten geïntroduceerd. Drie jaar geleden zette Margo van den Berg het project Burenhulp op in haar eigen buurt, de Bosch en Vaartbuurt.

Lees meer