Het nut van Burenhulp

Sylvia Bellaart van het Ramplaankwartier heeft voorbeelden genoeg…
Burenhulp

Burenhulp misschien in heel Haarlem

,,Wilt u nog een kopje koffie?”, vraagt Taetske van Dijk. Jan…