Workshop het Levenstestament

Een testament is iedereen wel bekend, maar een levenstestament minder. Stel je eens voor dat er iets met je gebeurt waardoor je niet overlijdt, maar opeens zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Wie beheert dan je vermogen? En wie mag het huis verkopen? En wie mag overleggen met de arts over medische aangelegenheden? Goed om alvast over na te denken, want deze zaken zijn niet automatisch geregeld.

Wat kun je regelen in een levenstestament:

–      je geeft een volmacht aan de perso(o)n(en) die je vertrouwt om namens jou de beslissingen te nemen. Ook kun je aangeven hoe je wilt dat die persoon beslissingen neemt;

–      je kunt laten vastleggen dat de gevolmachtigde je helpt zo lang mogelijk zelf beslissingen te nemen over persoonlijke zaken, zoals over waar je woont, welke hulp je thuis ontvangt en over je welzijn in het algemeen;

–      je kunt aangeven welke medische behandelingen je wilt ondergaan. Of juist niet. Je kunt alle medische zaken vastleggen in een levenstestament. Denk hierbij aan wie er namens jou medische beslissingen mag nemen of in welke gevallen je medisch niet verder behandeld wilt worden.

Als je geen levenstestament hebt dan moet er een kantonrechter ingeschakeld worden om een bewindvoerder aan te stellen die beslissingen neemt over je vermogen met alle wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse rekening en verantwoording) en het is ook voor de behandeld arts lastig omdat hij niet weet met wie hij een en ander mag bespreken.

 

Meer informatie over het levenstestament geeft notaris Stuijt 25 of 26 februari in een workshop. Zo gauw we meer weten zullen we jullie informeren.