Workshop Levenstestament

Een levenstestament is iets anders dan een testament. Een levenstestament is bedoeld voor als er iets met je gebeurt waardoor je niet overlijdt maar opeens zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Wie mag dan overleggen met de arts over medische aangelegenheden? Wie beheert dan je vermogen? Wie mag je huis verkopen? In een levenstestament leg je vast wie je een volmacht geeft mocht het zover komen dat je geen beslissing meer kunt nemen. Deze man of vrouw kan je zo lang mogelijk helpen met het nemen van beslissingen over waar je woont of welke hulp je ontvangt. Je kunt alle medische zaken vastleggen in een levenstestament zoals wie er namens jou mag besluiten welke medische handeling je wel of niet wilt. In een testament leg je vast wat er gebeurt als je overleden bent. Een levenstestament gaat over de periode waarin je mogelijk zelf geen beslissingen meer kunt nemen.

Maar liefst 30 vrijwilligers kwamen luisteren naar notaris Stuijt op dinsdag 25 februari. Een derde van de aanwezigen is actief voor een burennetwerk. De overigen doen vrijwilligerswerk voor andere organisaties. Denk aan Juttersgeluk, Welzijn Bloemendaal, de Zonnebloem of Molen de Adriaan. Sinds april 2019 is Burennetwerk Haarlem aangesloten bij de Vrijwilligersacademie. De voorwaarde voor deze samenwerking is dat Burennetwerk een workshop per jaar organiseert.

Xander Stuijt verlevendigde zijn verhaal met anekdotes uit de praktijk en beantwoordde de diverse vragen. Ook gingen de deelnemers in groepjes uiteen om drie casussen te beoordelen. Zo blijkt dat de volmacht eindigt als iemand in de bijstand komt of bij faillissement. Het werd duidelijk dat een medische volmacht ook voor artsen prettig is, want heel vaak is niet bekend wat iemand wenst als de persoon bijvoorbeeld in coma raakt. Euthanasie wordt niet opgenomen in een levenstestament omdat de akte verjaard kan zijn. Voor euthanasie verklaringen moeten mensen zich wenden tot de Vereniging voor euthanasie.

Meer weten over het levenstestament. Je kunt bijvoorbeeld contact opnemen met www.kransnotarissen.nl en vragen naar mr. A. Stuijt.